Ongevallen

Een ongeval is snel gebeurd en het kan iedereen overkomen. Het aantal ongevallen in het privéleven en de financiële gevolgen ervan worden vaak onderschat. Een deel van de kosten na zo'n ongeval wordt terugbetaald door het ziekenfonds of een verzekeraar, maar dat is meestal niet voldoende om u op lange termijn financieel te beschermen.

Wist u trouwens dat u een specifieke dekking nodig hebt als u huispersoneel tewerkstelt (tuinier, poetspersoneel enz.)? Ontdek hieronder de verschillende dekkingen die wij aanbieden.

Uzelf en mijn dierbaren beschermen

Hebt u zich verbrand tijdens het koken? Is uw kind slecht gevallen met de fiets? Heeft uw partner zich ernstig gekwetst tijdens het tuinieren? In die gevallen bent u gedekt door uw ongevallenverzekering ‘Privéleven’. Die verzekering dekt namelijk de lichamelijke letsels na een ongeval in uw privéleven.

Wat is inbegrepen bij een ongevallenverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een dekking voor:

  • Medische kosten
  • Blijvende invaliditeit
  • Overlijden

Sommige ongevallenverzekeringen bieden u een uitgebreide bescherming:

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Psychologische bijstand
  • Enz.

De omvang van de dekking hangt af van het product. Zo zijn bepaalde sportactiviteiten of verkeersongevallen soms uitgesloten.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bescherming ‘Huispersoneel’

Doet u af en toe een beroep op een poetsvrouw of tuinman? Dan bent u verplicht een ongevallenverzekering ‘Huispersoneel’ af te sluiten. Volgens de Belgische wetgeving moet iedereen die tegen betaling personeel tewerkstelt, dit personeel namelijk beschermen op de werkplek of op de weg van en naar het werk1.

Wat is inbegrepen bij een ongevallenverzekering Huispersoneel?

De meeste ongevallenverzekeringen voorzien in:

  • Terugbetaling van de medische kosten (hospitalisatie, behandeling enz.)
  • Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid
  • Vergoeding bij overlijden

Bovendien dekken sommige verzekeringen ‘Huispersoneel’ het niet-aangegeven personeel. Neem zeker contact met ons op voor meer informatie.

[1] Iedere persoon die tegen vergoeding manuele huishoudelijke activiteiten uitvoert, is onderworpen aan  RSZ.